Hoa Sinh Nhật 3 – Hồng môn trắng, đồng tiền hồng và bong bóng

Vật liệu:
– 1 xốp nguyên
– 3 bong bóng nhỏ
– 1 bó lá dương xỉ nhí & 1 bó lá dương xỉ dún
– 7 cành hồng môn nhí màu trắng
– 7 hoa đồng tiền mầu hồng tím
– 1/2 bó mắt nai
Thực hiên:
– Bọc xốp bằng giấy vân long, thắt nơ chum tạo thàng gói quà
– Cột 3 bong bóng vào ống hút và cắm bên trái xốp
-Cắm lá dương xỉ nhí che xốp
– Cắm hoa hồng môn song song với bong bóng và so le
– Cắm lá dương xỉ dún đứng song song
– Cắm hoa đồng tiền thấp sát phía dưới
– Cắm chen mắt nai (và cẩm nhung)


 *** Hướng dẫn và thưc hiện do Cô Đinh Thị Hạnh, GV Bộ Môn Trang Trí Mỹ Thuật Nhà văn hóa Phụ Nữ TpHCM, đã được sự đồng ý của Cô Hạnh khi dùng tài liệu này.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s