Bó dài dạng tự do – Hoa hồng bọc giấy bóng kính

 Vật liệu:
– 8-9 hoa hồng
– giấy bónh kính
– lá thiên môn
Thực hiện:
– Bó 1: 4 hoa hồng xen kẽ lá thiên môn
– Bó 2: 5 hoa hồng và lá thiên môn
– Xếp giấy bóng kính xéo, so le, bấm kim bọc bó 1, xếp qua, đặt bó 2 lên, bọc giấy lại
– Bọc giấy che chân hoa
– Làm 1 nơ to và đẹp

 **** Hướng dẫn và thưc hiện do Cô Đinh Thị Hạnh, GV Bộ Môn Trang Trí Mỹ Thuật Nhà văn hóa Phụ Nữ TpHCM, đã được sự đồng ý của Cô Hạnh khi dùng tài liệu này.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s