Bó hoa dạng dài – Bó hồng nhung bọc giấy bóng kiếng

 Vật liệu:
– 15 hoa hồng to
– Tờ 1: Giấy lưới tuyết 50x50cm
– Tờ 2: Giấy bóng kính 50x50cm
– Tờ 3: Giấy lưới tuyết 30x50cm
– Tờ 4: Giấy bóng kính 30x50cm
Thực hiện:
– Xếp hoa hồng sát nhau theo thứ tự 1,2,3,4,5
– Bọc lớp lưới tuyết bao chung quanh (tờ 1)
– Bọc tiếp lớp giấy bóng kính hồng ( tờ 2)
– Bọc lưới tuyết che gốc ( tờ 3)
– Bọc tiếp giấy bóng kính ( tờ 4)
– Thắt nơ


*** Hướng dẫn và thưc hiện do Cô Đinh Thị Hạnh, GV Bộ Môn Trang Trí Mỹ Thuật Nhà văn hóa Phụ Nữ TpHCM, đã được sự đồng ý của Cô Hạnh khi dùng tài liệu này

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s