Bún bò Huế

Advertisements

One thought on “Bún bò Huế

  1. STBxx

    Anhvo13 nấu bún bò Huế ngon tuyệt. Hôm nào anhvo13 siêng năng thì đăng luôn công thức nấu nha. Ngon đến nỗi vừa nhìn hình, vừa gõ mà phải vừa…nuốt nước bọt nè:-)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s