Hoa trên đỉnh Rochers-de-Naye

Advertisements

2 thoughts on “Hoa trên đỉnh Rochers-de-Naye

    • anhvo13

      Có cả 1 câu chuyện dài về những đóa hoa nhỏ xíu này, có dịp mình sẽ kể cho bạn nghe nhé stbxx, cám ơn rất nhiều về những comment 😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s