Dưa leo đã có trái :) – post cho ngày đầu tháng

Cuối cùng thì dưa leo cũng ra trái, nghe kể là mới có 1 trái nhỏ và ốm bằng cọng chân nhang 🙂
nhưng dù sao cũng là trái, (cứ tưởng là trồng nhằm cây dưa leo … đực!!)
từ từ sẽ lớn, lớn nhanh quá, mau tàn, ta về không kịp ngắm.

Thôi đành ngắm đỡ trái của người ta vậy!

PS: Ai có nhu cầu đắp mặt nạ dưa leo thì liên hệ nhé 🙂 first-come, first-served!!!

Reserved for STBxx, as always. Love you

Advertisements

One thought on “Dưa leo đã có trái :) – post cho ngày đầu tháng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s